Modeltreinservice.nl
LEEUWARDEN

Tel nr: 06-18 87 24 04 

   (ook Whatsapp)Algemene voorwaarden

1.  Definities

- "modeltreinservice.nl" (tevens te noemen: "verkoper") : de onderneming met de handelsnaam   Modeltreinservice.nl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te   Leeuwarden onder nummer 01129473.
- "Klant" (tevens te noemen: "koper"): degene die middels een bestelling aangeeft producten bij modeltreinservice.nl te gaan kopen.
- "Koopovereenkomst": de overeenkomst tussen de klant en modeltreinservice.nl tot aankoop/verkoop van een bepaald product tegen een vooraf afgesproken prijs.
- "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen de klant en modeltreinservice.nl binnen afzienbare tijd aan u geleverd dienen te worden, en waarvoor de klant (vooraf) een afgesproken prijs dient te betalen.

2.  Koopovereenkomst

- De koopovereenkomst tussen modeltreinservice.nl en de klant komt tot stand op het moment nadat de   klant:

a. een bestelling heeft geplaatst op de website van modeltreinservice.nl of via e-mail aan
    modeltreinservice.nl
b. de bestelling is geaccepteerd door modeltreinservice.nl
- Nadat modeltreinservice.nl de bestelling heeft geaccepteerd ontvangt de klant zo spoedig mogelijk   bericht. Hierin zal staan:
- een omschrijving van het gekochte product;
- de afgesproken prijs;
- de verzendkosten;
- de wijze van verzenden;
- de wijze van betalen.


3.  Prijzen en betalingen  

- De vermelde prijzen zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
- Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na de datum van aankoop.
- Indien de klant niet binnen tien dagen betaald heeft, is modeltreinservice.nl gerechtigd de betreffende   overeenkomst te ontbinden. De klant krijgt hiervan vooraf middels e-mail een waarschuwing en heeft dan   nog drie dagen de tijd om te reageren en/of te betalen.
- Reageert de klant binnen die drie dagen niet, dan wordt de koopovereenkomst automatisch ontbonden.
- Betalingen dienen te geschieden via: 
a. Overschrijving of iDeal-betaling vooraf op banknummer 61.65.47.706 t.n.v. K.C. de Bruin te
    Leeuwarden
b. Contante betaling bij afhaling4.  Verzending

- Verzending gebeurt op basis van 4 posttarieven (€ 1,76 /€ 2,64/ €6,20/ € 7,95) afhankelijk van het gewicht   en volume. Er worden geen handlings- of verpakkingskosten berekend. modeltreinservice.nl bepaald de   wijze van verzending, hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de klant. Meerdere   artikelen, die tegelijkertijd worden besteld, kunnen samengevoegd worden in één pakket.
- Bij pakketverzending kan de klant aangeven of de verzending standaard (Pakketpost), dan wel verzekerd   (Pakketpost Zeker) verstuurd dient te worden.
- Bij Brievenbuspost is het risico voor vermissing of breuk (of andere gebreken door derden tijdens de   verzending) voor de klant.
- Bij Pakketpost Standaard is het risico voor vermissing of breuk (of andere gebreken door derden tijdens   de verzending) voor de klant.
- Bij Pakketpost Zeker (inclusief handtekening voor ontvangst) is de zending verzekerd tot € 500,-
- De verzending wordt maximaal binnen twee werkdagen, na ontvangst van de betaling, aan de post   aangeboden.
- Het gekochte kan eventueel, na afspraak, opgehaald worden.5.  Eigendomsvoorbehoud

- Het eigendom van de gekochte producten gaat over op het moment dat de koper het volledige bedrag van   de koopovereenkomst heeft voldaan. Het risico voor breuk, vermissing of beschadiging gaat over op het moment van verzending.6.  Reclamaties en recht op retour

- De klant heeft het recht om, zonder opgave van reden, binnen 7 dagen de koopovereenkomst ongedaan te   maken en het product ongeopend en ongeschonden te retourneren. Dit zal vooraf per brief of e-mail aan   modeltreinservice.nl gemeld moeten worden.
- De koper dient het product na deze melding terug te sturen naar modeltreinservice.nl. De kosten en het   risico van het retour zenden zijn voor rekening van de klant.
- Het door de klant betaalde bedrag zal binnen 10 dagen aan de klant worden gecrediteerd, na ontvangst   van het geretourneerde product.
- modeltreinservice.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om een gedeelte van   het reeds betaalde bedrag te crediteren: 
a. wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt.
b. wanneer het product is beschadigd, anders dan door schuld van modeltreinservice.nl.
- De beoordeling van bovengenoemde punten a en b is aan modeltreinservice.nl7.  Persoonsgegevens

- Modeltreinservice.nl zal de door de koper verstrekte gegevens gebruiken voor de uitvoering van de   bestelling.
- Deze gegevens worden NIET aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit geëist wordt door een   wettelijke maatregel.
8.  Algemeen

- modeltreinservice.nl zal de website zo veel mogelijk up-to-date houden. Er kunnen echter geen rechten   ontleend worden, omdat een artikel niet meer voorradig is.
- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten in de omschrijvingen, prijzen enz.
- modeltreinservice.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door toedoen (direct of indirect) van hun   website.
- Alle gegevens (tekst en foto's, logo's e.d.) zijn auteursrechterlijk beschermd.>

8.  Algemeen

- modeltreinservice.nl zal de website zo veel mogelijk up-to-date houden. Er kunnen echter geen rechten   ontleend worden, omdat een artikel niet meer voorradig is.
- Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten in de omschrijvingen, prijzen enz.
- modeltreinservice.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door toedoen (direct of indirect) van hun   website.
- Alle gegevens (tekst en foto's, logo's e.d.) zijn auteursrechterlijk beschermd.9.  Reparatieprocedure

- Een artikel dat gerepareerd moet worden dient eerst per e-mail aan ons te worden gemeld. Wanneer het   artikel bij modeltreinservice is aangeschaft moet er worden aangegeven of het artikel defect is gegaan   binnen of buiten de garantieperiode en wat de problemen met het artikel zijn.
- Naar aanleiding van uw e-mail ontvangt u van ons een reparatieformulier met een reparatienummer en uw   klachtomschrijving per e-mail. U dient het artikel met dit reparatieformulier naar ons te sturen.
- Is het artikel in de garantieperiode dan wordt het artikel gerepareerd of vervangen door een nieuw artikel.
- Is het artikel niet meer in de garantieperiode dan zullen we u een reparatievoorstel per e-mail doen   toekomen. Gaat u akkoord met dit voorstel dan dient u dit reparatievoorstel aan ons te retourneren en wij   zullen, zodra het artikel is gerepareerd, dit aan u verzenden. De betaling van de reparatie gaat op basis   van een factuur die met het gerepareerde artikel wordt meegezonden. De betalingstermijn van de factuur   is vermeld onder punt 3 van de voorwaarden.
- Als u toch afziet van de reparatie dan zullen wij u het artikel retourneren en vergezeld van een factuur met   de verzendkosten. Wij rekenen maximaal € 5,00 onderzoekskosten.10. Inbouwprocedure

- Op verzoek bouwen wij een aantal artikelen in zoals:
a.
Locdecoders
b.
Functiedecoders
c.
Rookgenerators
d.
Telexkoppelingen
e.
Verlichting

- Voor de ombouwkosten zullen we u een voorstel per e-mail doen toekomen. Gaat u akkoord met dit voorstel dan dient u dit voorstel aan ons te retourneren en wij zullen, zodra het artikel is omgebouwd, aan u verzenden. De betaling van de ombouw gaat op basis van een factuur die met het omgebouwde artikel wordt meegezonden. De betalingstermijn van de factuur is vermeld onder punt 3 van de voorwaarden.